Graven van Holland

Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580)
Auteur: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke | Uitgever: WalburgPers Algemeen

34,99

Graven van Holland bevat meer dan 35 levensbeschrijvingen en portretten van alle middeleeuwse graven die de ontstaansgeschiedenis van Holland vorm gaven. Elk van hen drukte een stempel op de ontwikkeling van het graafschap, dat heden de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland omvat.
De reeks begint in de 9de eeuw met Gerulf, de stamvader van het Hollandse huis. Vervolgens komen de graven en gravinnen aan bod die gedurende zeven eeuwen het bewind voerden, zoals Arnulf, Floris V, Jacoba van Beieren en Karel de Stoute. De serie eindigt met de Spaanse Filips II, die tot de afzwering in 1581 graaf van Holland was.
Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (8801580) is een volledig herziene en uitgebreide uitgave van de eerste druk uit 1995. Het is dan ook een uniek overzichtswerk voor iedereen die zich interesseert voor het ontstaan van de Hollandse en Zeeuwse gewesten. Het boek is rijk geillustreerd met onder meer de Gravenportretten in het Haarlemse stadhuis en met de recentelijk ontdekte tekeningen van de graven van Holland in het Wapenboek van Hendrik van Heessel uit 1456.

Dit product is (tijdelijk) niet leverbaar maar elders mogelijk wel verkrijgbaar

Artikelnummer: 9789057307287 Categorie:
Op zoek naar dit boek als ebook?
Tweedehands boeken?

Extra informatie

Subtitel

Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580)

Auteur

,

Uitgever

Aantal pagina's

192

Leverbaar

Direct

Uitgiftedatum

01-11-2010

Taal

Nederlands

Productvorm

Harde kaft

Levertijd

Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Druk

2

1 beoordeling voor Graven van Holland

  1. 5 van 5

    Mr. Emin Schijlen

    Puur leesgenot de Graven van Holland van de periode van 880 – 1580. Het weergeeft op een uiterst interessante wijze de vervolgperiode hoe de Saksen, na de verdreven Romeinen, pag. 15 hier ten lande hun Saksische levensovertuiging opnieuw konden opdringen aan de onderworpen Germaanse volkeren. De portrettenreeks van alle afgebeelde graven in Saksische kostuumvoorschriften met rokjes, panty’s of lange jurken, lange haardracht als vrouwen, opvallende mutsen met veren net zoals bij de indianen of met bladeren, het vasthouden van een eikenblad pag.72 en 111, het dragen van slappe schoeisel of soort van pantoffels, merken we Saksische hekserij op. Zo zien we op pag. 173 twee Saksische zuilen, zoals hoe de Romeinen dat ook deden, als hun levensboom om te vereren en te prijzen. Naast de Saksische symbolen van een staande leeuw als een half mens en de kennis van de illusies van grondbezit, vermogensopbouw en macht, waren het de graven die zich eerst rechtstreeks met het volk dienden in te laten vanwege het waanidee van grondbezit en te verdelen bezitsverschaffing. Het Saksisch gebied genaamd Saksen en het aanzienlijke Saksische adellijke geslacht pag. 35 en 43 wordt ook verduidelijkt in het Duitse rijk waar de Saksen van vóór de Romeinen oorspronkelijk vandaan kwamen. Indrukwekkende en kostbare kledij in verhouding tot het verplicht moeten rondreizen in een liggende houding (pag. 179) van de Saksische graven in hun grondgebied, betrof het publiekelijk opdringen van een valse voorstelling, van onhaalbare luxe, eerzucht, gemakzucht, jaloezie en arrogantie onder het volk. Zodoende om het volk verder op te delen in losse groepen en vervallen familiebanden. De geldende Saksische munteenheid van de penning en de pond, de toepasselijke Saksische benaming dux voor hertog werd hier gehanteerd, zodat na de Romeinen hier genoegzaam duidelijk sprake is van een Saksische tijdsperiode en -heerschappij van Saksische lords c.q. baronnen, zie pag. 45. Van Noormannentijd op pag. 9 is geschiedkundig geen sprake, want de Noormannen waren de verdreven Saksen zelf. De regionale graven in de clusters zaten onder de hertogen en de Saksische lords met als presentatietechniek een Merovingische schijnkoning of een Frankische marionetten-koning naar Merovingische maatstaven met alle publieke vernederingen en laffe knie-vallende en buigende vertoningen vandien. Om het volk langs alle kanten te breken, te beroven en vergaand te kwetsen tot op het bot. De onjuiste Nederlandse geschiedpresentatie van de Merovingen en de Karolingen dient geschiedkundig en ingevolge oudheidkunde eens naar behoren gecorrigeerd te worden als dé Saksische tijdsperiode, zodat wij onze huidige Saksische heerschappij ook beter kunnen begrijpen inclusief hun verboden boom van Adam & Eva met het bijbehorende listige kwaad om de mens ernstig te laten verdwalen in pure stomheid. Alle lege gezichten en dode ogen in de portrettenreeks is daarvan duidelijk het gevolg van zij die zwaar dwalend zijn door de illusies van macht en (grond)bezit om steeds opnieuw volstrekt onnodig geweld toe te passen middels de gemene Saksische kunst van oorlogsvoering zonder vijand. Dergelijke aanhoudende slachtpartijen op massaniveau van vele onschuldige jongemannen en volkeren is het puur offeren van mensen ten behoeve van de Saksische rituelen als gevolg van hun dwaasheid. Zoals we lezen op pag. 17 over het verdrijven van de Noormannen en op pag. 15 en 33 het verdedigen tegen de Denen, waren zowel de ‘Noormannen’ inclusief de Denen steeds de verdreven Saksen zelf bij de komst van de Romeinen. Militair en krijgswetenschappelijk is het interessant om veelvuldig te lezen dat de 12-jarige leeftijd toen de meerderjarigheid onder het volk betrof op pag. 21, 29, 95, 115, 119, 123, 130, 132, 134 dat het een huwbare leeftijd betrof én de militaire leeftijd om deel te nemen aan de strijd.
    De Vijfde Kruistocht van 1217-1219 om bij Egypte door te stoten pag. 71 en om het centrale Arabisch regerende Damascus in te nemen, is de benaming op pag. 107 van Islamitische sultans onjuist. De Turkse Ottomanen waren zelf ook puur Saksisch gekleed en gedroegen zich even Saksisch steeds gericht op het veelvuldig offeren van vele jonge mannen ten behoeve van hun Saksische rituelen. De gestelde fantasie-voorstelling op pag. 125 is aldus niet juist omdat dergelijke Saksen, waaronder de Sultans ook echt zo idioot erbij liepen of te paard om verwarring te scheppen. Daarom lezen we ook dat al die ‘Turkse Kruistochten’ nadien ook niet doorgingen, omdat het Oosterse grondgebied en de Balkan allang door de Saksen waren veroverd. Van ‘Turks gevaar’ op pag. 172 is aldus geen sprake, aangezien de Saksen middels diens marionetten-Sultans en marionetten-koningen hun ingenomen grondgebieden lieten regeren naar Saksische maatstaven middels hun Saksische levensboom om het kwaad onder alle volkeren te verspreiden richting misère, armoede, scheppen van verwarring en dwaling, plunderingen en het vernietigen van alle monotheïstische religies om het contact van de mens met God Almachtig proberen te breken. Aldus een aanrader voor een ieder!


Een beoordeling toevoegen