info@geschiedenis-winkel.nlCONTACT
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Nederlandse politiek

Boeken over Nederlandse politici, politieke partijen en verkiezingen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Nederlandse politiek

Boeken over Nederlandse politici, politieke partijen en verkiezingen.

Nederlandse politiek

Van hoog naar laag sorteren

   

Artikelen 1 tot 10 van 180 in totaal

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Gemeente in de genen - Wim Voermans

  Democratie begint bij de gemeente. Daar ligt de bron van burgerschap, zeker in Nederland. Hier is de burger al eeuwenlang eigenaar van de lokale democratie. Al vanaf de vroege Middeleeuwen namen lokale gemeenschappen het lot zelf in handen. Samen vormden die ons land uit veen, moeras en water. Centraal bestuur en adel kregen er nooit echt vat op, het lokale zelfbestuur zit ons in de genen.

  Tegenwoordig staat de lokale democratie onder druk. We zien een doorgeslagen schaalvergroting, ongekende decentralisering, schurende verhoudingen tussen gemeenteraadsleden en bestuurders, die hun gemeente besturen als bedrijfsmanagers. Maar een gemeente is geen koekjesfabriek. Die is de eigendom van burgers.
  Gemeente in de genen levert een originele, leesbare kijk op de wortels van de lokale democratie, haar huidige (dis)functioneren en haar toekomst.

  'Wie dit boek leest kan geen andere conclusie trekken dan dat we het rationele managementdenken achter ons moeten laten en verdere technocratisering van de lokale democratie moeten voorkomen. [...] We zijn schatplichtig aan de lokale oorsprong van onze democratie: de gemeente is van burgers.' - Kim Putters, directeur SCP

  Wim Voermans (1961) is hoogleraar staats- en bestuursrecht, Geerten Waling (1986) is historicus en postdoc onderzoeker op het gebied van politieke legitimiteit. Beiden zijn verbonden aan de Universiteit Leiden.

  € 21,99
 2. De gedrevene - Dik Verkuil

  Geen Nederlandse regeringsleider was zo vastbesloten zijn land maatschappelijk te hervormen als Joop den Uyl. Hij bruiste van de plannen, had briljante bondgenoten en leek economisch het tij mee te hebben. Maar de euforie duurde nog geen half jaar; toen sloeg de oliecrisis toe. De rest van zijn premierschap moest Den Uyl de ene na de andere onverwachte crisis bezweren, van kapingen en gijzelingen tot de Lockheed-affaire, en dit alles tegen de achtergrond van een wereldwijde recessie.

  Dik Verkuil laat in deze meeslepende biografie zien hoe Den Uyl zich van een gedreven en sociaal onhandige intellectueel ontwikkelde tot een charismatisch leider, die vergeefs tegen de stroom oproeide.

  Dik Verkuil is eindredacteur nieuws bij de NOS en schreef tientallen boeken en katerns voor het geschiedenisonderwijs. Als historicus schreef hij boeken en artikelen over GroenLinks, het CDA, Teletekst, de Radionieuwsdienst ANP en Jacques de Kadt, de schrijver en denker die Den Uyl op het spoor van het socialisme zette.

  € 34,99
 3. De man en zijn staat - Ben Knapen

  De biografie van Johan van Oldenbarnevelt

  In de voor deze gelegenheid geheel herziene editie van De man en zijn staat beschrijft Ben Knapen hoe een jongeman van eenvoudige komaf zich opwerkte tot voorman van de regentenklasse en hoe hij na de moord op Willem de Zwijger de regie van de Opstand naar zich toe trok. Als een doortastende en improviserende pragmaticus en controlfreak, die orde uit chaos schiep en onderweg de opstandige gewesten omsmeedde tot een imposante regentenrepubliek.

  Diverse activiteiten rondom de 400ste sterfdag bieden een uitgelezen gelegenheid om het ontstaan van Nederland, werkelijkheid en perceptie van deze constructeur van de Republiek, tegen het licht te houden.

  Ben Knapen (1951) is historicus en schreef diverse boeken over internationale onderwerpen. Hij was onder meer buitenlands correspondent, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, directeur-generaal bij de Europese Investeringsbank en staatssecretaris voor Europese zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Hij is lid van de Eerste Kamer.

  € 21,99
 4. ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’ - Michael Riemens

  Eelco Nicolaas van Kleffens geldt als een van de belangrijkste en invloedrijkste Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken (1939-1946) uit de twintigste eeuw. In Majesteit, U kent het werkelijke leven niet worden de vijf dagboeken die Van Kleffens tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield voor het eerst integraal uitgegeven. Tezamen vormen ze een unieke bron voor de Nederlandse monarchie en de oorlogskabinetten in ballingschap te Londen.

  In de dagboeken is één van de zeer schaarse vertrouwelingen van koningin Wilhelmina aan het woord. Van Kleffens’ beschrijvingen van haar zwak- en onzekerheden en stemmingswisselingen wijken nogal af van het gangbare beeld van de ‘Moeder van het Verzet’. In opdracht van Wilhelmina trad hij op in enkele uiterst delicate en explosieve kwesties. De dagboeken leveren ook nieuwe inzichten op over de Nederlandse buitenlands- politieke en diplomatieke geschiedenis uit de oorlogsjaren. Vooral de beschrijvingen van de besprekingen met de Amerikaanse president Roosevelt en leden van zijn regering zijn interessant vanuit het perspectief van een kleine(re) staat die zichzelf niet onbelangrijk vond. Ten slotte geven de dagboeken nieuwe informatie over het Londense bannelingenmilieu, Engelandvaarders, de dingen van alledag en het oorlogsnieuws.

  € 29,95
 5. Bij het scheiden van de markt - Frits Bolkestein

  Frits Bolkestein drukte als politiek leider van de VVD en als Europees commissaris zijn stempel op de binnen- en buitenlandse politiek en werd een van de invloedrijkste Nederlandse politici van de afgelopen decen - nia. Hij werd op zijn minst even bekend als schrijver, essayist en spreker. Bij het scheiden van de markt bestaat uit een selectie beschouwingen die Bolkestein schreef tussen 2008 en 2018. Daarmee is dit boek een vervolg op Overmoed en onverstand, de beschouwingen van 2004–2008, dat in 2008 verscheen.

  In zijn authentieke stijl schrijft Bolkestein over de huidige status van de grootmachten in de wereld, blikt hij terug op de jaren vijftig van de vorige eeuw en maakt hij de liberale thema’s van de Verlichting weer hoogst rele - vant. Daarnaast zet hij vraagtekens bij de Nederlandse migratiepolitiek, geeft hij zijn kijk op de rol van religie in de 21ste eeuw en biedt hij kritiek op het Amerikaanse rechtssysteem. Bij het scheiden van de markt is andermaal een zuiver geformuleerd bewijs van de scherpte van Frits Bolkesteins politieke en maatschappelijke gedachtewereld.

  FRITS BOLKESTEIN was onder meer staatssecretaris voor de Buitenlandse Handel, minister van Defensie, politiek leider van de VVD van 1990 tot 1998 en lid van de Europese Commissie van 1999 tot 2004. In 2005 publiceerde hij onder de titel Grensverkenningen zijn opzienbarende dagboek uit zijn Brusselse tijd. Een jaar later verscheen De twee lampen van de staatsman, een bundeling van zijn beschouwingen over politiek

  € 24,99
 6. Wij zijn de politiek - Marc van Dijk

  Politiek is bij uitstek een zaak die je niet aan politici moet overlaten,’ zegt Denker des Vaderlands Daan Roovers. ‘Het wordt tijd om groot onderhoud te plegen aan het democratische systeem.’

  Hoe kunnen we meer betekenis geven aan onze gedeelde publieke sfeer? We maken gretig gebruik van onze vrijheid van meningsuiting, maar mag je eigenlijk alles zeggen? En laten we ons niet veel te makkelijk uit elkaar spelen door populisten en trollen? De extreme stemmen eisen onze aandacht op, ten koste van de redelijke en de gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn.

  Daan Roovers pleit in Wij zijn de politiek voor een nieuw politiek bewustzijn en een beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid. Want wij zijn heel wat meer dan ons brein: wij zijn de politiek.

  ‘Het is Daan Roovers’ persoonlijke missie om filosofie in de publieke ruimte te brengen. In deze spannende tijd voor de democratie helpt zij ons om samen na te denken over de betekenis van burgerschap.’ – Michael Sandel, auteur van Rechtvaardigheid en Niet alles is te koop
  € 12,99
 7. Camiel - Sonny Motké

  Onderzoeksjournalist Sonny Motké schrijft een boek over Camiel Eurlings, de voormalig CDA-minister die op amper 44-jarige leeftijd een behoorlijk turbulent carrièrepad heeft afgelegd. In het boek duikt Motké, die gedurende zijn journalistieke carriére de handel en wandel van Eurlings op de voet volgt, in de opmerkelijke geschiedenis van een van ’s lands talentvolste politici, die in zijn leven op vele manieren geschiedenis heeft geschreven. Zo was hij bij zijn politieke debuut in woonplaats Valkenburg, met twintig jaar op de teller, het jongste gemeenteraadslid van Nederland.

  In zijn boek duikt Motké dieper in de vele hoogte- en dieptepunten van het leven van de man die werd gezien als de gedoodverfde opvolger van premier Jan Peter Balkenende, maar wegens privéredenen zijn eigen weg bewandelde. Getracht wordt antwoord te vinden op vragen als: wat maakte Eurlings zo snel zo onweerstaanbaar talentvol, waar ging het mis én hoe nu verder met de man die recentelijk ook zijn laatste prominente positie, die van IOC-lid, moest opgeven?

  SONNY MOTKÉ (1986) is financieel onderzoeksjournalist en sinds 2011 werkzaam bij Quote. Motké had het laatste spraakmakende interview met Eurlings als KLM-CEO, amper vijf dagen voor zijn gedwongen vertrek. Ook onthulde hij in 2016 de mishandelingsaangifte van Tessa Rolink.

  € 39,99
 8. In de ban van een beter verleden - Willem Huberts

  In de ban van een beter verleden biedt een compleet overzicht van opkomst, bloei en ondergang van de fascistische politieke partijen die Nederland heeft gekend in de periode 1923-1945. Vanaf het Verbond van Actualisten (in de jaren twintig), via de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond van Jan Baars en het Zwart Front van Arnold Meijer (in de jaren dertig) tot de ondergang in 1945 van de NSB van Anton Mussert passeren meer dan 60 politieke partijen en partijtjes de revue. In veel gevallen uitgebreid met specifieke biografische aandacht voor de hoofdrolspelers en de media waarin zij zich profileerden.

  Waarom zagen in het interbellum vele tienduizenden Nederlanders zich als fascist? Voor een goed antwoord richt Willem Huberts zijn vizier op de jaren 1880-1920, waarin de samenleving op haar grondvesten schudde door alle wetenschappelijke en sociale innovaties, die de voedingsbodem van onvrede, onbehagen en ongenoegen vormden waarop het fascisme kon gedijen.

  Huberts onderzoekt bovendien welke raakvlakken er zijn tussen conservatisme, fascisme en nationaalsocialisme, en waarom het Nederlandse fascisme uiteindelijk in vrijwel al zijn doelstellingen heeft gefaald. Want anders dan in Italië en Duitsland is het Nederlandse fascisme er nooit in geslaagd zichzelf te positioneren als een brede politiek-maatschappelijke beweging. Tot slot worden het Nederlandse en het generieke fascisme met elkaar vergeleken, met als opmerkelijke uitkomst dat de Nederlandse variant daar duidelijk van afwijkt – een tot dusver onbekend feit.

  In de ban van een beter verleden is rijk geïllustreerd met veel tot dusver onbekend beeldmateriaal van fascistische politici, activisten en fascistische politieke partijen.

  € 14,50
 9. De aanslag van Kedichem - Jan De Vetten

  Een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis

  Antifascisten verstoorden op 29 maart 1986 met veel geweld een vergadering van de radicaal-rechtse Centrumpartij en Centrumdemocraten in Kedichem.
  Het resultaat: één zwaargewonde, het hotel waar de vergadering plaatsvond totaal uitgebrand, 75 aanhoudingen.

  In dit boek worden de gebeurtenissen in Kedichem gereconstrueerd. Was het een aanslag of was het toch een ongeluk?
  Hebben de autoriteiten adequaat gehandeld, of zijn er fouten gemaakt en zijn ze nalatig geweest?

  De auteur is historicus. Hij promoveerde in 2016 op een onderzoek naar de bestrijding van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten.

  € 19,95
 10. Het Bataafse experiment - Frans Grijzenhout

  Het moderne Nederlandse politieke bestel zou zonder de Bataafse Revolutie van 1795 ondenkbaar zijn. Deze revolutie maakte ons land voor het eerst tot een eenheidsstaat en gaf het een democratisch gekozen parlement, een geschreven grondwet, gewaarborgde individuele rechten en de scheiding van kerk en staat.
  Dit unieke staatkundige experiment wordt in dit boek in een brede culturele context geplaatst. Het gedachtegoed van de Bataafse revolutionairen komt daarbij vanzelfsprekend uitvoerig aan de orde. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op de revolutionaire omgang met het geloof, op de manier waarop de Bataafse revolutionairen de positie van de vrouw zagen, op de geboorte van de geëngageerde intellectueel in deze revolutiejaren en op de transformatie van het juridische denken.
  Ook de politieke rol van de kunst, de plaats van de Bataafse Revolutie in de historische herinnering en de verhouding van de Bataven met hun Franse mederevolutionairen komen aan bod.
  Het Bataafse experiment biedt een nieuw en rijk beeld van de politieke cultuur in de opwindende jaren rond 1800.
  € 32,50
Van hoog naar laag sorteren

   

Artikelen 1 tot 10 van 180 in totaal

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5