Willem van Oranje

De jonge prins Van Oranje als edelman en militair
Auteur: Jeroen Punt, Louis Ph. Sloos | Uitgever: Uitgeverij Walburg Pers B.V.

24,99

Niet Willem van Oranje, maar Maurits en Frederik Hendrik zijn als de bekendste militairen uit de Tachtigjarige Oorlog tevoorschijn gekomen. Beide zonen van de prins zouden echter pas na decennia van het begin van dit conflict, en het lange voortraject daarvan, een rol gaan spelen. De naam van Willem van Oranje is uiteraard ook onlosmakelijk verbonden met genoemde oorlog, waaraan hij de eretitel ‘vader des vaderlands’ heeft overgehouden, maar wat is hiervan precies de betekenis?

Zo zou Willem volgens velen geen goed veldheer zijn geweest en wordt zelfs beweerd dat hij niet eens militair was. Dit terwijl vaststaat dat hij juist, volgens de traditie voor iemand van zijn afkomst, vooral tot militair werd opgeleid en al op jonge leeftijd veel oorlogservaring opdeed. Ook legde hij al vanaf zijn jeugd belangrijke internationale contacten en deed hij diplomatieke ervaring op, minstens zo belangrijk gezien zijn dubbelrol als militair-staatsman. In dit boek staan de opleiding en praktijkervaring van Willem van Oranje centraal, die hij opdeed in de jaren 1544-1559, en het mede mogelijk maakten dat hij, samen met zijn drie broers, en vooral Lodewijk van Nassau, een oorlog kon beginnen, bijna twintig jaar wist stand te houden, en de basis legde voor de verdere strijd door zijn kinderen.

Willem. De jonge prins van Oranje als edelman en militair verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Willem’ in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, van 25 april tot en met 28 oktober 2018. Voor deze grote internationale tentoonstelling over Willem van Oranje en in het bijzonder diens jonge jaren, is een grote hoeveelheid objecten bij elkaar gebracht waarvan vele nooit eerder voor het publiek te zien zijn geweest. Van het grote aantal objecten uit het buitenland zijn de meeste zelfs nooit eerder in Nederland geweest. Al deze bijzondere stukken zijn in dit boek beschreven en afgebeeld.

Dit product is (tijdelijk) niet leverbaar maar elders mogelijk wel verkrijgbaar

Artikelnummer: 9789462492875 Categorieën: ,
Op zoek naar dit boek als ebook?
Tweedehands boeken?

Extra informatie

Subtitel

De jonge prins Van Oranje als edelman en militair

Auteur

,

Uitgever

Aantal pagina's

192

Leverbaar

Direct

Uitgiftedatum

23-04-2018

Taal

Nederlands

Productvorm

Harde kaft

Levertijd

Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Druk

1

1 beoordeling voor Willem van Oranje

 1. 5 van 5

  Mr. Emin Schijlen

  Een interessant en vlot geschreven militaire geschiedenis door beide heren in 2018 vanwege de periode van 450 jaar dat in de Nederlanden de opstand uitbrak naar een geregelde oorlog gedurende 80 jaar lang. De publicatie in Soesterberg was ter gelegenheid van de tentoonstelling over ‘Willem’ als leider van de opstand, terwijl de Tachtigjarige Oorlog van 1568 -1648 nergens in dit prachtboek wordt geconcretiseerd. Men gaat er geschiedkundig vanuit dat die periode voor de lezer duidelijk is, aangezien op pagina 190 die tijdsperiode van de Tachtigjarige Oorlog wordt benoemd. De eervolle dankzegging op pagina 3 aan de heer Paul van Brakel is niet duidelijk en komt ook nergens terug bij het Woord vooraf, de Inleiding, noten en bronnen. Vanuit een Europees militair historisch perspectief is bij het horen van een Tachtigjarige Oorlog meteen een ongeloof aan de orde, alsof wij Europeanen stedelijke stommelingen zijn om zolang met elkaar strijd te (moeten) voeren. Een zekere strijd die aan ons als ‘oorlog’ wordt verbeeld.
  Dit prachtboek toont indirect zoniet direct aan waarom het Europese volk binnen het Europese landschap vanaf 1470 bancair-militair met elkaar werden beziggehouden, hoe de opstand vanaf 1566 in een geregelde oorlog terecht kwam en waarover deze Tachtigjarige Oorlog ook daadwerkelijk ging. Om redenen dat de ontdekking van de Nieuwe Wereld c.q. Amerika ook volledig onbelicht wordt gelaten door beide geschiedkundigen. Onder verwijzing naar pagina 22 en de onbenoemde pagina 84 dient dit geschiedenisboek aanschouwd en ingedeeld te worden in twee relevante geschiedkundige periodes ter zake de vrijheid van volwaardige geschiedschrijving over de Saksische heersers én de samenwerkende Romeinse bankiers op mondiaal-militair niveau. Aldus niet zozeer over onze Willem, maar om daadwerkelijk krijgswetenschappelijk lering te trekken over alle vaste Romeinse hinderlagen binnen de geïnstalleerde veldslagen, het aanhoudend verraad vanuit het hogere Saksische segment en haar verplichte kostuumvoorschriften (pag.14 en 70-71), het standaard bedrog en de reguliere militaire listen om binnen het militair afgebakende (oefen)terrein van veldslagen binnen een polderlandschap onschuldige stedelingen, dorpelingen, huurlingen, vreemdelingen, smekelingen, stommelingen en nieuwe lage adellieden op massaniveau zo goedkoop mogelijk op te kunnen ruimen.
  Op pagina 22 treffen we het 1e gedeelte aan van de 1e periode 1474 – 1492 en op pagina 84 het 2e gedeelte van de 1e periode van 1494 – 1559 van een hele reeks oorlogen waarbij op verschillende momenten alle belangrijkste West-Europese staten betrokken waren inclusief het Ottomaanse Rijk.
  In het licht dat Amerika c.q. de Nieuwe Wereld al in 1470 werd ontdekt en pas 20 jaar nadien werd gepresenteerd aan het Europese volk en daarbuiten middels de Europese figurant Columbus na 1492, is het en dient het duidelijk te zijn dat vanaf de daadwerkelijke ontdekking van de Nieuwe Wereld van mond tot mond en vanwege nieuwe handelswaar en producten, nieuwe diersoorten, etc. het Europese volk allang weet had van deze nieuwe ontwikkelingen. Met name dat alle nieuwe rijkdommen uit de Nieuwe Wereld ook niet werden verdeeld en dat in de periode van 20 jaar van 1470 – 1490 de Atlantische oversteek allang militair werd afgebakend door patrouillerende oorlogsbodems, zodat niemand buiten de Romeinen en de Saksen de vrije oversteek kon maken.
  Om redenen dat de tekst op pagina 84 inclusief de Italiaanse/Romeinse Oorlogen van 1494 – 1559 ook op pagina 22 weergegeven had moeten worden, zodat deze gehele periode van aanhoudende oorlogsvoering van 1474 – 1559 in één oogopslag meteen duidelijk wordt.
  De 2e periode van 1568 – 1648 ter zake de 80 jarige oorlog ligt simpelweg in het verlengde daarvan. Namelijk om de Nieuwe wereld volledig te kunnen domineren en te cultiveren van al het ingenomen landschap van Amerika door de Romeinen en de Saksen, het behoud van al hun vergaarde rijkdommen en het creëren van alle monopolies van nieuwe handelswaar en van alle internationale handel- en vaarroutes. Onze Willem betreft slechts een presentatietechniek middels verbeeldende kunst om achter zo’n figurant schuil te kunnen gaan middels bankieren, rechtspraak en regeren op mondiaal-militair niveau.
  Aldus geschiedkundig ving de strijd van de tachtigjarige Oorlog niet aan jegens de Spanjaarden, omdat al in 1490 heel Andalucia c.q. Spanje nog volledig werd schoongeveegd van alle rijke en oprechte gelovige moslims en Arabische handelslieden vanwege de ontdekking van de Nieuwe Wereld en het veiligstellen van de Atlantische oversteek door enkel aanverwante handelspartners en internationale vertrouwelingen.
  De dominantie van de Romeinen komt in dit prachtboek terug op pag. 15 bij de decoratieve mode van vloer- en wandtegels van de Romeinse plateelbakker Guido di Savino te Antwerpen, hun gebouwde stad Amsterdam naar Venetiaanse leest ter zake de val van Antwerpen in 1585 met overheveling van al het denkbare naar hun Amsterdam, de verguldzilveren pronkbeker naar Romeinse maatstaven op pag. 18, de Italiaanse mode van de Sax, het korte zwaard van de Saksen pag. 36, de introductie van de viool uit Italië sedert 1550 als tegenhanger van de Arabische luit pag. 52, het benoemen van de roemrijke familie De Medici uit Florence op pag. 79 en 120, de ereplaats van de Romeinse cartograaf Lodovico Guicciardini (1521-1589) en zijn Brabantse Atlas op pag. 141 en die het ook zou opnemen voor de bevolking in haar strijd tegen de Romeinse regering en -bankiers in het kader van de Romeinse krijgskunst van oorlogsvoering zonder vijand. Ten slot de Romeinse militaire ingenieur Marco Aurelio Da Pasino met zijn militaire boekwerk in 1579 inzake vestingbouwkunde, pag. 162.
  Gezien de Latijnse tekst Amat Victoria curam, geen overwinning zonder strijd op pag. 179 acht ik het binnen de Romeinse krijgskunst van oorlogsvoering zonder vijand het niet waardig om een (niet bestaande) rijsteter van ver vóór profeet Jezus, genaamd ene Sun Tzu, in dit prachtboek te benoemen op pag. 152 die winnen zonder strijd zou hebben gepredikt als doel van de kunst van oorlogsvoering. Juist omdat de Saksische levensboom en haar verering door het offeren van mensen duidelijk te zien is op pagina 95 en 144, terwijl een collegiale ophanging ook even makkelijk kan plaatsvinden zoals te zien is op pag.133.
  Aldus een zoveelste mooi geschreven prachtboek van Walburg Pers om kennis van te nemen.


Een beoordeling toevoegen