Geleefd geloof

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580
Auteur: Anneke B. Mulder-Bakker, Rolf H. Bremmer Jr | Uitgever: Uitgeverij Walburg Pers B.V.

34,99

Van gewone middeleeuwers zijn nauwelijks geschreven documenten overgeleverd. Hoe zij dachten over de leer van de kerk weten wij dus niet uit de eerste hand. Toch valt er iets te zeggen over de manier waarop mensen in de huiselijke kring en het maatschappelijk leven uiting gaven aan hun geloof. Dit boek beschrijft en verbeeldt hun religieuze cultuur aan de hand van objecten, zoals aardewerken heiligenbeeldjes, simpele gebedenboekjes en prachtig geïllumineerde getijdenboeken, pelgrimsinsignes, relikwieën en reliekdoosjes, en gebedsteksten met daarop vingerafdrukken en sporen van tranen. Ook is er aandacht voor religieuze broederschappen en vrome, kleine huisgemeenschappen voor leken.

De focus ligt op de Friese landen: de huidige provincies Groningen en Friesland. Deze verschilden nogal van de omliggende gebieden. Ze werden niet bestuurd door graven of hertogen, de bisschoppen woonden ver weg en ze hadden een eigen taal en rechtssysteem. Het is dan ook niet toevallig dat juist in Friese rechtsteksten afwijkende theologische denkbeelden te vinden zijn. Eindpunt vormt de Reformatie, die in deze regio rond 1580 zijn definitieve beslag kreeg.

‘Het is boeiend om te zien hoe er toch steeds weer vooruitgang zit in religieus-historisch onderzoek. En dan die meer dan honderdzestig kleurrijke afbeeldingen! Alleen die handschriften al – om te zoenen zo mooi.’ – Marijke Lourense, Trouw

‘Specialistische kennis voor een geïnteresseerd lezerspubliek toegankelijk gemaakt… De vele, fraaie illustraties verhelderen veel.’ – Willem Bouwman, Nederlands Dagblad

‘Een fraai monument voor het verloren verleden.’ – Joost Eskes, Historiek.nl

‘Mulder-Bakker, Bremmer en hun auteurs zijn er prachtig in geslaagd om te laten zien op welke manieren – in beeld, geschrift en in praktijken – zij hun religiositeit beleefden en tot onderdeel van hun dagelijks leven maakten.’ – Prof. dr. G.T. Jensma, Rijksuniversiteit Groningen

‘’Geleefd geloof’ is naast tekstueel hoog informatief ook rijk geïllustreerd. Een knappe prestatie.’ – Riemer Janssen, ‘Stad en Lande’

‘Een absolute aanrader!’ – Joep van Gennip, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Dit product is (tijdelijk) niet leverbaar maar elders mogelijk wel verkrijgbaar

Artikelnummer: 9789462496552 Categorie:
Op zoek naar dit boek als ebook?
Tweedehands boeken?

Extra informatie

Subtitel

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580

Auteur

,

Uitgever

Aantal pagina's

246

Leverbaar

Direct

Uitgiftedatum

05-07-2021

Taal

Nederlands

Productvorm

Harde kaft

Levertijd

Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Druk

1

1 beoordeling voor Geleefd geloof

 1. 5 van 5

  Mr. Emin Schijlen

  Dit prachtboek verdient een pluim! Het verschaft een indrukwekkend inzicht hoe op dit onderworpen taalgebied vanaf 800 en na de Saksen Oorlogen van 804 het geloof van de Saksische levensovertuiging aan de mensenmassa kon worden opgedrongen. In die schaduw dient ook de heiligverklaarde Fries Liudger aanschouwd te worden die in York een priesteropleiding verkreeg en in 805 de eerste Bisschop van Münster werd om als grote geleerde tot het hof van Karel de Grote toe te treden. Met Bernlef daarbij op een doedelzak spelend. De periode vanaf 1200 onderaan de titel, weergeeft ook op pagina 217 dat de mobiliteit in West-Europa stormachtig toenam vanwege de Saksische verovering van de Arabische legers daar voorafgaande.
  Dit prachtboek is dan ook aan te raden voor iedere moslim die de hervormde islam naleeft zie pag. 21. Aangezien de hervormde islam ook vanaf toen al zijn nadere vorm verkreeg. Het boekwerk geeft exact en gedetailleerd aan hoe die soortgelijke hervormde basis op dit taalgebied haar grondslag verkreeg middels een opgedrongen en aaneensluitend netwerk van parochies en -kerken sedert de 11e eeuw.
  Zo waren er ook het tydboeck/getijdenboeken en een gebedenboek met vaste gebeden voor de 8 dagelijkse gebeden om het patroon van de samenleving te bepalen. Namelijk om middernacht begint de dag met de metten, gevolgd door de lauden bij zonsopkomst, de ochtend en de middag zijn in vier getijden verdeeld, de priem om zes uur, de terts om negen uur, de sext om twaalf uur en de noon om drie uur. De meeste getijdenboeken waren in het Latijn, terwijl het grote publiek het Latijn niet beheerste. Ook hier werd een gebedskalender toegepast.
  Het steeds moeten herhalen van diezelfde gebedsteksten ondermijnde de inspiratie en verschafte eigenlijk een afgeronde voorstelling van het geloof. Zo bestaan de getijden uit een gebedscyclus, ingedeeld in acht kerkelijke gebedsuren en vanuit de heersende angst voor het hiernamaals en het dagelijks opzeggen van de zeven boetepsalmen, werden het nieuwe geloof op dezelfde manier gestructureerd.
  “Het kerkspel werd het uitgangspunt van alle maatschappelijke organisatiestructuren.” pag. 16.
  In dit prachtboek wordt op pag. 47 de natuurlijke ritme van het jaar van de vier seizoenen benadrukt, ten aanzien van de optimale werking van onze biologie, die meer en meer werden verstoord door het dominante kerkelijke spel met de verplichte missen, verplichte feestdagen, de gebedstijden, de luide kerkklokgeluiden met de komst van kerktorens die het landschap domineerden tot ver te horen in de wijde leefomgeving.
  Op pagina 109 wordt benadrukt dat in de hoogste kringen van Friesland het gebruikelijk was om op 15 of 16 jarige leeftijd te trouwen, terwijl op pag. 18 en 203 duidelijk wordt dat de dorpsgebieden in de Friese landen sterk aan verandering onderhevig waren en vanaf de 13e eeuw met de opkomende steden in steeds kleinere gezinsstructuren van ouders met kinderen ontstonden, die zich hadden losgemaakt van de uitgebreide grootfamilie bestaande uit drie generaties en de wijdere verwantschapskring.
  Op pagina 20 en 26 wordt ook de Saksisch munteenheid van penningen en ponden benadrukt, zoals de hertog van Saksen zelf op pag. 119 en op pag.237 weergeeft een bibliografie de Saksische hertogen in Friesland.
  Op pag. 37 wordt dan ook de verboden boom van Adam & Eva afgebeeld met daarbij het listige kwaad. Deze verboden leer van Saksische verering van de verboden boom van Adem & Eva om misleid te worden door het kwaad, dient juist onderwezen te worden om daar zover mogelijk vandaan te blijven en de natuurlijke cyclus van de seizoenen te blijven volgen voor onze biologie.


Een beoordeling toevoegen