Gelderland voor het Gelderland werd (tot het jaar 1025)

Auteur: Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels, Michel Melenhorst | Uitgever: Boom

29,90

Het eerste deel van het Verhaal van Gelderland gaat over een periode waarin van Gelre of Gelderland nog lang geen sprake was: de prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Een lang vervlogen tijd, waarvan de sporen nog altijd in de provincie te vinden zijn.

In de voorlaatste ijstijd vormde een dikke massa landijs het karakteristieke Gelderse landschap met zijn stuwwallen en rivierdalen. Pas toen het klimaat aangenamer werd, vestigden groepjes mensen zich permanent in onze streken. Zodra zij landbouw gingen bedrijven, zetten ze ook het landschap naar hun hand, door akkers aan te leggen maar ook door grafheuvels te bouwen.

Kort voor onze jaartelling kwamen de eerste Romeinse legioenen naar Nijmegen. In het Rivierengebied maakten de inwoners toen kennis met nieuwe gewassen, nieuwe goden en nieuwe gewoonten. Ten noorden van de Rijn veranderde er veel minder. Hoewel de Romeinse limes geen gesloten grens was, vormde die wel een duidelijke culturele barrière.

In de vijfde eeuw verdween de Romeinse invloed en begonnen de vroege middeleeuwen. Rondreizende missionarissen brachten de inwoners in aanraking met de christelijke religie. Het was ook de periode van de eerste grootschalige industrie: de ijzerwinning met haar enorme impact op het Veluwse landschap.

Gelderland voor het Gelderland werd is bijzonder rijk geïllustreerd met meer dan 400 afbeeldingen, waaronder meer dan 100 speciaal vervaardigde kaarten.

Dit product is (tijdelijk) niet leverbaar maar elders mogelijk wel verkrijgbaar

Artikelnummer: 9789024442508 Categorieën: ,
Op zoek naar dit boek als ebook?
Tweedehands boeken?

Extra informatie

Auteur

, ,

Uitgever

Aantal pagina's

320

Leverbaar

Direct

Uitgiftedatum

16-11-2022

Taal

Nederlands

Productvorm

Zachte kaft

Levertijd

Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Druk

1

1 beoordeling voor Gelderland voor het Gelderland werd (tot het jaar 1025)

 1. 5 van 5

  Mr. Emin Schijlen

  Mooie serie om brede kennis op te doen van oudheidkunde en indrukwekkende geschiedschrijving van dit mooie Saksisch grondgebied en Nederlandse taalgebied met name in Europees verband. Complimenten voor Boom Geschiedenis vanwege het prachtige ontwerp met rijke illustraties en overzichtelijke tijdsbalken. Daaronder met name die van de Saksen oorlogen bij zowel de komst van de Romeinen alsmede na het verdwijnen van het Romeinse gezag. Deze specifieke periode vanaf de komst van de Romeinen vind ik uitermate van belang, omdat dit boekwerk juist het geschiedkundig inzicht verschaft dat de periode na de Romeinen niet de gestelde Merovingische en de Karolingische periode aanbrak, maar de Saksische periode. Vanwege de vrijheid van geschiedschrijving dient de dominerende Saksische periode vanaf de vroege middeleeuwen volwaardig onderwezen te worden, zodat ons huidige Merovingische schijnkoninkrijk naar Saksische maatstaven met alle Saksische symbolen, Saksische rituelen en de Saksische levensboom voor een ieder ook nader verduidelijkt kan worden. Net zoals de vragen binnen het raamwerk op pagina 12-13. Ook dat wij sedertdien tot nu in 2023 hier in een standstill-situatie leven vanwege de Saksische na te streven centralisatie politiek conform het bepaalde, nml. “dat een provinciegeschiedenis als deze duidelijk maakt dat het verleden nog altijd aanwezig is” pag.14. Op pagina 9 worden de Saksen uit ‘Duitsland’ al meteen genoemd en op pag. 16 de komst van de Romeinen sinds 19 v.Chr. met haar tempels, zuilen & afgoden, lauwerkransen en het rekruteren van jongemannen. Vanaf de 3e eeuw zou de Romeinse invloed gefaseerd afnemen pag. 17 en verdween haar dominante rol in de 5e eeuw, zodat daarmee de aanwezigheid van de Saksen wordt bevestigd. Dat omslagpunt in de oudheid naar de middeleeuwen is cruciaal voor zowel ‘religie’ als demografie, cultuur, land- en staatsinrichting en de presentatie van Saksische beeldvorming en de Saksische kunst van oorlogsvoering zonder vijand, zoals op pag. 143 en 165. Hogere machten pag. 110 en het brengen van offers aan deze hogere machten om ze gunstig te stemmen op vaste cultusplaatsen pag. 112-113 en aardgeesten pag. 119 waren voorlopers van Romeinse tempels, ‘christelijke/Saksische kerken’ die tot ver na het opdringen van de Saksische levensovertuiging (kerstening) in gebruik bleven.
  Vanaf pag. 138 wordt het duidelijk dat de Romeinen met gebruikmaking van hetzelfde kwaad en kwaadaardige magie via diens zuilen, obelisk en mensenoffers de Saksen uit Midden-Duitsland verjoegen, omdat de Saksen diezelfde kennis hadden en ook gebruik maakten van hetzelfde kwaad en magie via diens Saksische levensboom. Vereerders en aanbidders van de verboden boom van Adam & Eva en het listige kwaad, dragen op hun hoofd ook de lauwerkrans pag. 142-143 en 145 of tonen de bladerkrans als een duidelijk teken dat zij gebruik maken van kwaadaardige magie jegens hun medemens om ze misleiden en ze uit te roeien op massaniveau.

  Alleen op die wijze qua inzicht en kennis kan de vraag op pag. 152 beantwoord worden: “Een eenduidige verklaring is nog niet gevonden.” Juist omdat de Romeinen wisten dat de Saksen kennis en inzicht hadden van hetzelfde kwaad en kwaadaardige magie, lieten zij de limes aan vele Romeinse forten en legioenen aanleggen uit angst voor hetzelfde kwaad van de Saksen. Vandaar ook het aanbrengen van een gewichtig godenzuil in Nijmegen op pag. 144 met de bladerkrans en de lauwerkrans. Aldus niet als een overwinningsmonument maar om ook vanuit daar pro-actief gebruik te maken van het kwaad en kwaadaardige magie door het offeren van jonge mensen. Het voeren van de grootschalige campagnes, -bouwprojecten en de sprong naar Brittannië op pag.150 was puur om de verjaagde Saksen daarginder uit te roeien. De gestelde ‘piraten’ waren aldus de gevaarlijke Saksen, zie tevens pag. 218-219 de verzamelnaam Saksen. Vandaar ook dat keizer Caligula in eigen persoon naar Vechten en Valkenburg kwam vanwege de aanwezige kennis en inzicht om van kwaadaardige magie gebruik te kunnen maken. Vandaar de grootste concentratie forten uit het hele Romeinse Rijk in Vechten waar geen sterveling woonde, pag. 150 en negenhonderd wachtposten tussen de Rijn en de Donau met een gemiddelde afstand van 600 meter. De benaming Boven-Germaanse-Raetische limes behoort de Saksische limes te zijn. De Romeinse cultus voor de hoogste en machtigste zonnegod Sol Invictus op pag. 232 zien we die benaming in 2023 ook heden op dit taalgebied gebruikt worden ten behoeve van militaire oorlogsvoering.
  Op pag. 159 werden de Bataven/Saksen afgebeeld als halve wilden in berenvellen, pag. 206 – 217. Dat is wel degelijk juist, omdat vereerders van de verboden boom van Adam & Eva zich altijd als stomme idioten dienen te verkleden, zoals bij de indianen met verentooien en geschminkte gezichten om hun totempaal. Of zoals de Saksen nadien met pruiken, glimmende kniekousen, krijgsrokjes of jurken en make up om als wijven verkleed te zijn. Zo was de Bataafse Opstand eenzelfde list vanuit het kwaad om middels onderlinge verdeeldheid en onderlinge verraad een vijand te verbeelden die er niet is. Door deze valse beeldvorming middels de kunst van oorlogsvoering of burgeroorlog kunnen beide strijdende partijen bij een geïnstalleerde front naar een doorzichtige minne hinderlaag gestuurd worden om massaal afgeslacht te worden, zie pag. 165 en 143. Zodoende kunnen gerekruteerde jongemannen massaal geofferd worden onder de mom van oorlog en/of door de gestelde vijand. Dat is het Saksische of het Romeinse kwaad vanuit de verboden godenzuilen, pilaren, obelisk of de Saksische levensboom door zwaar dwalende lieden die via hun hart zijn gepakt door het kwaad met valse beloftes middels de illusie van macht, grondbezit (pag. 298-299), vermogensopbouw, eeuwige roem op aarde en door de illusie van de tijd door wakker te worden na zonsopgang. Dat zijn hele gevaarlijke mensen in zware dwaling, zoals de Romeinen de gevaarlijke Saksen ook doorhadden en de Saksen nadien de indianen in de Nieuwe Wereld. Vandaar ook dat de indianen als halve wilden moesten worden uitgeroeid inclusief hun kennis en inzicht van de verboden boom van Adam & Eva. Op pag. 239 en 260-261, 273 t/m. 276 zien de we ‘nieuwe elite’ als de Saksen, Nedersaksen of Angelsaksen (dux) “in de resten van de Romeinse forten die haar Frankische afkomst niet verloochende en het Romeinse erfgoed aan zuilen, afgoden, mensenoffers, rituelen, pilaren en obelisk koesterde”. Aldus de Saksen die voortbouwden op hetzelfde magische kwaad, om redenen dat op 249-250 en 263 uitroeiing op uitroeiing en ontvolkingen aan de orde kwamen onder vele volkeren. De Salische Franken zijn aldus gewoon de Saksen, net zoals de Vikingen pag. 346 uit Noorwegen en Denemarken ook familiaal gerelateerde Saksen waren die gevlucht waren door de oprukkende Romeinen.
  Het klassieke grafsteen op pag. 188 is de valse propaganda van zowel de Romeinen als de Saksen om het onderworpen volk via de ongezonde en barslechte Romeinse luie ligbank verder te laten vervallen tot een stom volk. Waar een volk letterlijk ziek van wordt is de barslechte Romeinse luie ligbank, omdat onze biologie daartegen niet bestand is en daarvoor ook niet bedoeld is. Onze biologie is afgestemd op een houten stoel om sterk, slank en gezond te kunnen blijven. Vandaar ook dat de Merovingische vadsige schijnkoningen naar Saksische maatstaven liggend op luie ligbanken op mooie ossenkarren werden rondgereden om ze zo aan het publiek te presenteren. Het stomme volk gaat dat dan vervolgens thuis ook doen. Aldus een prachtexemplaar binnen de serie van prehistorie tot 1025.


Een beoordeling toevoegen