Ambt Nederbetuwe Congrue Portiën en Verzoekschriften 1660-1794

Auteur: P.D. Spies | Uitgever: P.D. Spies

19,95

Ambt Nederbetuwe Congrue Portiën en Verzoekschriften 1660-1794

Dit een en dertigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe over de jaren 1660-1794 over de aanvullingen van de predikantstraktementen tot een bepaald vastgesteld bedrag, de zogenaamde congrue portie. Deze aanvullingen van de tekorten werden met name gevonden uit de hele stuiver van elke pachtguldens en een halve stuiver van elke gulden van de verpondingen, dus uit de reguliere belastingheffingen. De inkomsten van de predikanten waren niet slecht te noemen, want zij kregen jaarlijks 500 gulden in een enkele gemeente en 600 gulden in een gecombineerde of stadsgemeente. Niet elke predikant kwam voor deze aanvulling in aanmerking, daar er sprake moest zijn van noodlijdendheid, waarvoor niemand aansprakelijk kon worden gesteld. Opvallend is met name dat bepaalde predikanten die niet tot de “noodlijdenden” werden gerekend toch geregeld een toelage van het Ambt ontvingen. Dat betrof vooral de predikanten van Echteld en Eck en Wiel.
Uit dit boek blijkt dat ook de kosters geregeld 25 gulden kregen uit de belastingheffingen en daarnaast nog 25 gulden uit de tertiën van de vicarieën, zoals in het volgende deel staat vermeld. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat zij vaak ook schoolmeester en/of secretaris waren en door de combinatie van functies een redelijk jaarsalaris kregen.
Uit de inhoud van dit boek kan een goed inzicht worden verkregen hoe het Hoogadelijk Landgericht met de in het Ambt Nederbetuwe dienstdoende predikanten en kosters is omgegaan.
In de voetnoten worden zaken verduidelijkt en worden de Latijnse rechtstermen en tekstgedeelten kort uitgelegd.

Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.

Dit product is (tijdelijk) niet leverbaar maar elders mogelijk wel verkrijgbaar

Artikelnummer: 9789463456098 Categorie:
Op zoek naar dit boek als ebook?
Tweedehands boeken?

Extra informatie

Auteur

Uitgever

Aantal pagina's

410

Leverbaar

Niet beschikbaar

Uitgiftedatum

15-05-2019

Taal

Nederlands

Productvorm

Zachte kaft

Levertijd

Niet beschikbaar

Druk

1

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.


Wees de eerste om “Ambt Nederbetuwe Congrue Portiën en Verzoekschriften 1660-1794” te beoordelen