info@geschiedenis-winkel.nlCONTACT
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Genealogie en stamboomonderzoek

Boeken over genealogie. Interessant voor iedereen die zich met stamboomonderzoek en de afstamming van families bezighoudt.

Product was successfully added to your shopping cart.

Genealogie en stamboomonderzoek

Boeken over genealogie. Interessant voor iedereen die zich met stamboomonderzoek en de afstamming van families bezighoudt.
Van hoog naar laag sorteren

   

Artikelen 1 tot 10 van 11 in totaal

 1. 1
 2. 2
 1. Hoe schrijf je een familiegeschiedenis? - Marijke Hilhorst

  Er zijn heel veel mensen die denken over hun familie wel een boek te kunnen schrijven. Maar verder dan die gedachte komen ze niet. Marijke Hilhorst, die de herinneringen van en over haar overleden ouders vastlegde in de familiekroniek De vader, de moeder & de tijd, dat inmiddels al vier keer is herdrukt, is al vaak gevraagd uit te leggen hoe ze al die gebeurtenissen zo helder en vooral zo beeldend heeft kunnen opschrijven. Ze gaf diverse workshops en schreef voor alle mensen die hun verhalen door willen geven aan volgende generaties maar telkens weer ondervinden hoe moeilijk het is een gedachtestroom te ordenen: Hoe schrijf je familiegeschiedenis.

  Natuurlijk is er de weg naar archieven en naar familieleden zelf, maar hoe boor je hun meer der herinneringen aan? Marijke Hilhorst laat zien hoe fotoalbums en liedjes de stroom verhalen op gang kunnen brengen, maar ook dat het toeval in de vorm van verhuizing of opruiming van de zolder in het ouderlijk huis een rol kan spelen. Met behulp van passages uit De vader, de moeder & de tijd zet ze de thuisschrijvers op het goede spoor. Het belangrijkste is: gewoon beginnen!
  € 15,00
 2. Brabants historie ontvouwd - J. Tigelaar

  In 1498 verscheen in Antwerpen een belangwekkend boek met een zeer zelfverzekerde titel: Die alder excellenste cronyke van Brabant. Deze eerste Brabantse kroniek in gedrukte vorm maakt haar veelbelvende titel meer dan waar. De omvangrijke oniektekst kan worden beschouwd als het culminatiepunt van twee eeuwen middeleeuwse Brabantse geschiedschhiving.

  Bovendien is de incuabel verlucht met vele houtsneden en uitgerust een twee meter lang uitvouwblad. Op het uitvouwblad een uitzonderlijke prestatie in de vroege boekdrukkunst wordt de Brabanste geschiedenis schematisch voorgesteld: naast de genealogie van de Brabantse hertogen worden de Brabantse heiligen en een stambbom van de Franse koningen afgebeeld.

  In Brabants histortie ontvouwd wordt voor het eerst een diepgaand onderzoek ingesteld naar deze Brabanste kroniek. Met het uitvouwblad als uitgangspunt weet jaap Tigelaar op zorgvuldige wijze de eigen geschiedvisie van de samenstelle van de kroniek, de anonieme compositoer, te achterhalen.

  € 29,00
 3. Vantoen.nu Heraldiek en genealogie - C. Pama

  Ofschoon er in nederland een uitstekend ingericht apparaat bestaat voor de heraldiek en de genealogie, van repertoria, wapenboek, tijdschriften enz. ligt het toch, zegt de auteur, misschien in onze volksaard dat we minder goed bedeeld zijn met werken die korte en nauwkeurige omschrijvingen geven van genealogische en heraldische begrippen. In deze leemte wil het werk voorzien. 

  In ruim 3000 alfabetisch gerangschikte trefwoorden vindt de lezer het gehele gebied van de genealogie en heraldiek als wel van de banistiek. Daarnaast verschaft het werk een niet op waarde te schatten praktische informatie, zoals waarin Nederland en België rijks-, gemeente- en streekarchieven te vinden zijn, hun uren van openstelling, adressen van buitenlandse en binnenlandse instellingen en verenigingen, tijdschriften, enz. In een apart register worden honderden familienamen gegeven. Een viertalig register geeft alle begrippen en termen in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

  Tekst en illustraties zorgen ervoor dat de lexer met dit ancyclopedisch vademecum een gids heeft in de reeds eeuwen bestaande wetenschap der genealogie en heraldiek.

  € 29,99
 4. BACH in een genealogie - Geert Nienhuis

  Dit boek werd geschreven op basis van historische literatuur; aangevuld met gegevens zoals die tot op heden bekend zijn.
  Vanaf de zeventiende eeuw tot heden is hiermee een periode beschreven die vijf eeuwen bestrijkt!
  Een Bach als organist of componist vinden we na ca. 1820 echter niet meer, daarna waren leden binnen deze familie predikant of schilder van beroep.

  In Duitsland vindt men geen familie meer met de naam Bach;
  in Amerika echter wel!
  Sommige leden uit die generatie zijn zelfs nog in leven.
  Wie dat zijn is uitvoerig in dit boek beschreven.
  € 18,19
 5. Smid in familienamen - J.M. Spendel

  Jan Spendel behandelt in het boek 'Smid in familienamen' alle mogelijke afleidingen van de beroepsnaam smid. In het eerste deel van het boek komen de vele familienamen aan de orde die zijn afgeleid van smid, smidse en de daarmee verbonden beroepen en namen zoals Cannegieter, Potgieter, Blikslager, Slotenmaker en Ketelaar. Spendel baseert zijn informatie op diverse publicaties op het gebied van genealogie en naamkunde.
  In het tweede deel gaat de auteur nader in op de historische kant van het beroep van smid, de etymologie, het smidsgilde, de patroonheiligen en zelfs de volksverhalen en spreekwoorden.
  Spendel heeft veel details verzameld over families die de namen dragen. Het boek is dan ook uitermate informatief en leesbaar, ook voor mensen die misschien niet uit een smedengeslacht komen. Het is voor het eerst dat de familienaam Smid en de afgeleide namen daarvan zo uitgebreid zijn beschreven. Een must dus voor geïnteresseerden in familienamen die het geheim van de smid willen weten.
  € 17,50
 6. Van Linie en Stamme Hueff - G. Heuff

  Na een onderzoek van bijna tien jaar verschijnt er thans een opvolger van het boek van de eerste familiechroniqueur J.A. Heuff Azn., dat dateert van het eind van de negentiende eeuw. 'Van linie en stamme Hueff' bevat onder meer een uitgebreide inleiding, met daarin een korte geschiedenis van Avezaath en Zoelen, een uiteenzetting over de geschiedenis van en een toelichting op de genealogie van het geslacht Heuff en natuurlijk de genealogie zelf, die het hoofdbestanddeel van het boek vormt. Van begin tot eind passeren alle leden van het geslacht Heuff de revue. Ook de heraldische aspecten van het geslacht Heuff worden in het boek belicht. Om het boek zo toegankelijk mogelijk te maken, is het voorzien van genealogische schema's en van een uitgebreide index op familienaam. Tevens is een aantal biografische schetsen opgenomen en wordt aandacht besteed aan huizen waarin leden van de familie Heuff hebben gewoond. Het boek is rijkelijk geïllustreerd.
  € 49,50
 7. Mensen van adel - A. Gevers

  Adellijke families hebben in de loop der eeuwen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. In archieven zijn allerlei sporen terug te vinden van deze families. Onderzoek van hun nalatenschap werpt licht op hun positie in de contemporaine maatschappij. De bundel Mensen van adel is een verzameling opstellen rond het thema 'adellijke representatie'. Bij het construeren van een positief adellijk imago speelden namen, wapens en huizen een grote rol. De dertien historici die aan deze bundel hebben bijgedragen, laten zien op welke manieren verschillende (met name Overijsselse) families zichzelf presenteerden.

  Inhoud: ARNOLD GEVERS, Ten geleide ALBERT MENSEMA, Pietate et virtute. Vijf aspecten van adellijk leven in Overijssel tijdens het ancien régime YME KUIPER, Marcel Proust en de adel: tussen snobisme en voyeurisme. Etnografische notities REDMER ALMA, De adeldom van de Mensema's JAN WIGGER, Riddermatigheid en havezaten in Twente. De familie Van der Kemenade en haar huizen te Albergen (veertiende-zeventiende eeuw) CLEMENS HOGENSTIJN, Het geslacht Van Middachten in Overijssel VINCENT SLEEBE, Op het Doppelschloß. Plaatselijke machtsuitoefening en representatie door twee Westfaalse adellijke families JEAN STRENG, Hausmacht en Republiek. De graven Van Rechteren en de heerlijkheid Almelo tijdens het Oude Bewind COR TROMPETTER, Heerlijk bewustzijn bij Zeger en Adolf Hendrik van Rechteren OTTO SCHUTTE, De familie van Anna Dorsefan, vrouw van Lucas van Dingstee te Hasselt MARTIEN FRANKEN, Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije op het breukvlak van het ancien régime en de Bataafse Republiek (1792-1797) WIM COSTER, Een adellijke buitenstaander. Bartholomeus Willem Anne Elisa baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884) CONRAD GIETMAN, Genealogie, waarheid en statusangst in de late negentiende eeuw. De Nederlandsche Heraut (1880-1903) CHRISTOPH TEN HOUTE DE LANGE, Adel, patriciaat en elite Bibliografie van Albert Mensema (1968-2007) Auteurs
  € 29,00
 8. Genealogie van de families Ten Zijthoff/Ten Siethoff uit Goor - J. ten Hove

  In dit boek wordt de stamboom behandeld van de oorspronkelijk uit Overijssel afkomstige families Ten Zijthoff en Ten Siethoff. Deze twee geslachten zijn uit een en dezelfde stamvader ontsproten: de omstreeks het jaar 1600 geboren kuiper Derck ten Zijthoff, die in het Twentse Goor woonde en werkte. Twee van zijn zonen hebben voor een uitgebreid nageslacht gezorgd: Tonnis ten Zijthoff, de stamvader van de Tonnis-tak, en Evert ten Zijthoff, de stamvader van de Evert-tak. Afstammelingen van Derck zijn inmiddels over de hele wereld verspreid. Deze genealogische studie bevat niet alleen namen, beroepen en data, zoals gegevens uit boedelbeschrijvingen, maar gaat eveneens in op de achterliggende maatschappelijke ontwikkelingen in de tijd van de beschreven personen. Dit maakt deze uitgave ook voor een breder publiek aantrekkelijk.

  € 29,00
 9. Van aver tot aver - Nico van der Woude

  Talrijk inmiddels en onderwijl wijdverspreid. Deze familie Van der Woude leeft aan het eind van de negentiende eeuw in Groningen, maar zij is van origine afkomstig uit Fryslân.

  Meindert Tjallings van der Woude (1822-1896) en Froukje Minnes Weima (1824-1908) dobberen met hun scheepje van Dantumadeel naar Groningse wateren. In hun kielzog zorgen de kinderen voor talrijke nakomelingen. De gegevens van de aangetrouwde families zijn hier ook opgenomen.

  Dit boek is het resultaat van een doorwrochte speurtocht naar voorouders. Van Groningen gaat het terug in de tijd naar het Friese Veenwouden. Wie denkt dat het daar bij die Wâldpiken wel zal eindigen, komt voor een verrassing te staan: een buitengewone vondst brengt ons verder naar de grietenij Opsterland en dan wordt het nog veel boeiender, met alle problemen van dien.

  Dit eerste deel uit de reeks Genealogische publicaties van Nico van der Woude is het resultaat van meer dan twintig jaar onderzoek. Het boek tracht tevens een bijdrage te leveren aan bewijsvoering in de genealogie.

  Van nu naar toen: van Stijn, Ismene en Sierk van der Woude naar Sierck Arents.
  € 30,85
 10. Lexicon van het chronogram - Bernard Grothues

  De chronogrammist Bernard Grothues, (*Hoensbroek 1934) is schrijver van wat we Poesis Artificiosa zouden willen noemen. Het zijn zogenaamde chronogrammen of jaarschriften. Naast verschillende boeken hierover publiceerde hij genealogische werken, jubileumboeken en vele artikelen over kunst en cultuur. Na zijn middelbare school te hebben doorlopen en een studie kunst- en muziekgeschiedenis te hebben gevolgd, werkte hij vanaf 1951 bij de toenmalige Staatsmijnen in Heerlen. In 1967 trad hij in verband met de sluiting van de mijnen in dienst bij de Pancratiusbank en werd daar hoofd algemene zaken en propaganda. Hij schreef in die functie een jubileumboek voor de bank. Nadat de bank fuseerde met de SNS-bank werd hij pr-functionaris en bleef dat tot aan zijn pensionering op 1 januari 1993. Intussen had hij al naam gemaakt als chronogrammist. Vanaf de jaren zeventig verdiepte hij zich in deze jaarschriften. Dat had alles te maken met zijn fascinatie voor taal, puzzels en kruiswoordraadsels. Een speurtocht naar de herkomst van kruiswoordraadsels en andere taalpuzzels bracht hem naar de middeleeuwen en naar het chronogram.
  Grothues schreef zelf meer dan 2000 chronogrammen.
  € 32,78
Van hoog naar laag sorteren

   

Artikelen 1 tot 10 van 11 in totaal

 1. 1
 2. 2