Verloren verleden – Geschiedenisreeks

De prachtige en veelgeprezen reeks Verloren Verleden, onder redactie van dr. Els Kloek, was de eerste reeks sinds decennia waarin de ‘vaderlandse geschiedenis’ centraal stond. De reeks heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan het denken over nationale identiteit en de geschiedschrijving daarover. Het biedt geen canon maar ondervraagt de canon. In Verloren Verleden staat telkens één spraakmakende gebeurtenis of persoon uit de geschiedenis van de Nederlanden centraal. Ieder deel begint met een pakkende beschrijving van het onderwerp, dat vervolgens in een bredere context wordt geplaatst. Drie punten komen daarbij in ieder geval aan de orde: een algemeen historisch kader, de historische canon en beeldtraditie en de huidige stand van het onderzoek. Het laatste deel bevat veertig korte verhalen die net zo zijn opgebouwd als de verhalen in de andere delen. De boeken zijn helder en toegankelijk geschreven.