Lampas

Lampas, tijdschrift voor classici
Lampas is een bekend tijdschrift voor classici en anderen die zich beroepshalve met de klassieke Oudheid bezighouden. Het blad wil een brug slaan tussen de wetenschappelijke beoefening van de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, filosofie, geschiedenis, archeologie en receptiegeschiedenis enerzijds en de lespraktijk van de vakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs anderzijds. Hier zijn enkele van de verschenen uitgaven te bestellen.