Madoc

Madoc is een tijdschrift over de Middeleeuwen. Het blad richt zich op geïnteresseerde leken en professionele mediëvisten in Nederland en Vlaanderen. Een aanzienlijk deel van de artikelen sluit aan bij wat men de ‘mediëvistische actualiteit’ zou kunnen noemen en heeft betrekking op recente publicaties, belangrijke gebeurtenissen of aanstaande evenementen op het gebied van de Middeleeuwen. Op deze pagina zijn verschillende uitgaven te bestellen.

Bekijk ook de algemene rubriek Middeleeuwen